Fjellebroen · HavnDanskEnglishDeutsch  
 
fjellebroen-sydfyn-16.jpg
fjellebroen-sydfyn-05.jpg
fjellebroen-sydfyn-04.jpg
fjellebroen-sydfyn-12.jpg
fjellebroen-sydfyn-08.jpg
fjellebroen-sydfyn-10.jpg
fjellebroen-sydfyn-06.jpg
fjellebroen-sydfyn-18.jpg
fjellebroen-sydfyn-13.jpg
fjellebroen-sydfyn-03.jpg
fjellebroen-sydfyn-01.jpg
fjellebroen-sydfyn-11.jpg
fjellebroen-sydfyn-07.jpg
fjellebroen-sydfyn-02.jpg
fjellebroen-sydfyn-14.jpg
fjellebroen-sydfyn-17.jpg
fjellebroen-sydfyn-15.jpg
fjellebroen-sydfyn-19.jpg
fjellebroen-sydfyn-09.jpg
 
 
 
 

 

 

 

Midlertidigt forbud mod offentlig adgang på Fjellebroen Havn

Der indføres midlertidigt forbud for offentlig adgang på Fjellebroen Havn, gældende fra lørdag den 4. april 2020, for at mindske smittespredning af corona virus.
Forbuddet opretholdes så længe det vurderes påkrævet.
Forbuddet gælder ikke for havnens ordinære brugere, idet nedenstående forhold skal iagttages og efterleves. 

6. maj 2020: Ovenstående forbud ophæves med virkning fra 11. maj 2020.
 

Covid-19/coronavirus

Al færdsel og ophold på havnens arealer og lokaler skal ske i henhold til de indførte foranstaltninger fra Regeringen og Sundhedsstyrelsen.

Det betyder blandt andet:

  • Undgå at være flere sammen (maks. 10)
  • Hold afstand (min. 1 meter) og vis hensyn
  • Begræns fysisk kontakt
  • Host og nys i dit ærme
  • Vask hænder og brug evt. håndsprit

Se nedenstående erklæring af den 19. marts 2019 fra Foreningen af lystbådehavne i Danmark (FLID)

 

 

Se fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og corona

 

 

Udskiftning af 122 meter bro i den lille havn

Den planlagte udskiftning af bro og spuns af broen i den lille havn er tilendebragt.

Broen kan igen benyttes af brugerne.

 

 

Fast tilslutning af landstrøm

Bestyrelsen har besluttet, at det fremover kun er tilladt at have fast tilslutning af landstrøm i perioden 15/10 til 15/4, efter forudgående aftale med Havnefogeden.

Elmåler udlånes af havnen.
På baggrund af en individuel vurdering, vil der blive faktureret for forbrugt el, som afregnes til 2,- kr. pr. kwh.

Dette gælder for både i vandet og på land.

Det påhviler bådejere, som ønsker fast tilslutning af landstrøm, at installationerne er lovlige og at der regelmæssigt føres tilsyn.

 

 

Kontaktoplysninger

Husk at fremsende ændringer på kontaktoplysninger, såfremt du skifter bopælsadresse, telefonnummer, eller ændrer din e-mail adresse.
Ændringerne bedes fremsendes til: fjellebroenhavn@ollerupmail.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
   
  Privacy   |  Website © Uptime